ТОВ Інвест СнабСтрой

Земляні роботи будь-якої складності. Робота під ключ
ГоловнаКонтроль якості робіт

Контроль якості робіт

Оскільки опускні колодязі або кесони, занурювані в тиксотропних сорочках, частіше схильні до крену, слідує, як мінімум, на початку і в кінці кожної зміни виробляти геодезичний контроль вертикальності даного колодязя. Навалювання опускного колодязя на грунтову стіну тиксотропної сорочки можуть спричинити те, що зім'яло ін'єкційних труб і поломку форшахти. Геодезичний контроль міри вертикальності опускних сооруженій зазвичай виконується наступним, таким, що добре зарекомендував себе простим способом. Підготовлена до занурення опускна споруда розбивається в плані двома взаємно перпендикулярними діаметрами на чотири сектори. На зовнішній поверхні стіни по вертикальних лініях, що проходять через кінці вищезгаданих діаметрів, наносять ризики з інтервалом, наприклад, в 1 м, розбиваючи таким чином всю споруду по висоті на декілька ярусів.

Ризики кожного ярусу повинні знаходитися на рівних відстанях від верху або низу колодязя. Величина і напрям крену, а також загальне переміщення вниз визначаються нівеліром прив'язкою відміток рісок одного з ярусів до репера. Для того, щоб екскаваторник, ведучий розробку грунту, міг у будь-який момент приблизно визначити крен, з внутрішньої сторони стенів закріплюють два схили з довжиною нитки майже на всю глибину колодязя. Схили розташовують в діаметрально протилежних крапках. Під час занурення опускного колодязя повинен здійснюватися контроль якостейа глинистого розчину, що готується і нагнітається в тиксотропну сорочку.

Контроль показників якості глинистого розчину на будівельному майданчику рекомендується виконувати відповідно до інструкції за допомогою комплекту приладів польової переносної лабораторії типа ЛГР-3 Бакинського приладобудівного заводу. Всі дані і зведення про показники якості глинистого розчину під час виробництва робіт повинні заноситися в спеціальний журнал. При зануренні колодязя в тиксотропній сорочці належить вести також загальний журнал робіт по опусканню колодязя формою, приведеною в додатку до СНіП Ш-Б.7-62. Приймання робіт здійснюється по вказівках, викладеним в пп. 4.1—4.9 СНіП Ш-б. 7-62.Буровий верстат СП-45

На основі технічних вимог НДІ підстав ВНІЇСтройдормашем Мінстройдормаша СРСР розроблена конструкція бурового верстата СП-45. Він призначений для проходки свердловин під захистом інвентарних обсадних труб при пристрої буронабівних паль практично в...
Класифікація устаткування за способом кріплення стінок свердловин

установки, вживання яких не вимагає спеціальних заходів для кріплення стінок свердловин, а також установки, при бурінні якими стінки свердловини стримуються від обвалення надлишковим тиском води або глинистим розчином. При виготовленні...Машини для укочування

При підготовці підстав доріг, гідротехнічних і інших споруд, тобто при чималій площі грунту, ущільнення його виробляють укочуванням. Для цієї мети застосовують катки, які своїми вальцями або колесами на пневматичних шинах,,...

Дивіться такожМетодика випробувань

Статичні випробування палі полягають в поступовому вантаженні палі статичним навантаженням і вимірами осідань паль від цього навантаження. Розрізняють ве¬лічини критичного і граничного навантажень. При критичному навантаженні відбувається різке і незгасаюче...