ТОВ Інвест СнабСтрой

Земляні роботи будь-якої складності. Робота під ключ
ГоловнаБудівельні роботиМонтаж сходів

Монтаж сходів

У міру закінчення зведення стенів у вічках сходових кліток вмонтовують сходові майданчики і марші. Панелі перекриттів над технічним підпіллям збирають після закінчення монтажу панелей стенів підземної частини будівлі, зварки зв'язків у вузлах і закладення стиків. Монтаж елементів лестниць і перекриттів над технічним підпіллям виробляється в такій послідовності:
вирівнюють по нівеліру верх панелей стенів;
розмічають місця установки елементів і зварюють їх один з одним;
подають і розстилають розчин;
встановлюють елементи конструкцій;
заміряють правильність установки елементів і зварюють їх один з одним;
заповнюють розчином стики між панелями.

Всі роботи в технічному підпіллі (прокладка транзитних трубопроводів і каналізаційних труб) мають бути закінчені до монтажу перекриття над ним. Вибір технологічної схеми робіт і засобів кранів для зведення стенів і перекриттів підземної частини будівель виконується з обліком:
гидрогеологичеських і геологічних умов будівельного майданчика;
розмірів підземної частини будівлі і глибини заставляння фундаментів;
ваги збірних залізобетонних елементів і їх розташування в плані;
прийнятій організації робіт і характеру забудови (одиночне здание, квартальна забудова, потокове будівництво житлових будівель в мікрорайонах і т.д.);
особливих умов будівельного майданчика (обмеженість, віддаленість від бази виготовлення збірних елементів, наявність під'їздів і так далі).

Монтаж збірних елементів повинен вестися кранами, що знаходяться на бровке котловану, для чого використовуються крани на гусеничному, пневмоколісному ходу, а так само стріловидні і баштові крани на рейковому ходу. Застосовувати крани на пневмоколісному ходу рекомендується при ретельно спланованій і ущільненій смузі, що забезпечує переміщення крану по периметру котловану будівлі, що будується. Монтаж збірних елементів кранами на гусеничному і пневмоколісному ходу з верхньої бровки котловану виконується з однією і з двох сторін котловану при круговому русі крану по периметру котловану; кранами на рейковому ходу збірні елементи вмонтовуються з одного боку котловану без обходу. При зведенні окремих будівель без розриву в часі між закінченням споруди підземною і началому монтажу надземної частини будівлі рекомендується вмонтовувати підземну і надземну частини одним і тим же баштовим краном.

При потоковій забудові житлових кварталів і мікрорайонів, коли для ритмічної роботи домобудівних комбінатів необхідно забезпечити заділ підземних частин будівель, між закінченням монтажу підземною і початком спорудження надземної частини будівель утворюється розрив в часі, тривалість якого згідно СНіП Iii-a.3-66 може досягати трьох місяців. У цих випадках монтаж підземної частини рекомендується виконувати гусеничними, пневмоколісними кранами або рейковими стріловидними кранами. Якщо спеціалізовані організації, такі, як Фундаментстрой, вмонтовують лише фундаментні блоки, а збірку останніх елементів підземної частини виконують ДСЬК, то рекомендується вести монтаж фундаментних блоків гусеничними або пневмоколісними кранами, а цокольні панелі, плити перекриттів і інші елементи встановлювати тим же баштовим краном, яким здійснюватиметься монтажнадземній частині будівлі.

Ета технологічна схема може застосовуватися не лише для протяжних, але і для одинсекційних ("точкових") будівель, які можуть будуватися одним баштовим краном, рухомим по закруглених рейкових дорогах. При виборі типа крану для монтажу підземної частини житлових великопанельних будівель рекомендується користуватися графіками. На цих графіках по осі абсцис відкладено число збірних елементів підземної частини пу що доводяться на 1000 м2 житлової площі, а по осі ординат — житлова площа S в тис. м2. На графіках нанесені криві рівної вартості зведення підземної частини порівнюваними монтажними кранами при трьох різних значеннях коефіцієнта.Конструкції для створення тиксотропної сорочки

Форшахта. Міра стійкості грунтової стіни порожнини тиксотропної сорочки залежить від величини гідростатичного натиску глинистого розчину. У нижній зоні тиксотропної сорочки цей натиск буде найбільшим і, отже, створюватиме найбільшу стійкість грунтової...
Установка водопониження - Часть2

Робочі характеристики водоповітряного і водо-водяного ежекторів, що визначають залежність відкачуваних ними витрат води від величини вакууму в приймальній ланці. Вага насосного агрегату (вхідних в нього блоків і комунікацій) 16 000...Машини для вантаження

Як базова машина для виготовлення піщаних і паперових дрен зазвичай використовується кран-екскаватор. Базова машина забезпечує рухливість і прохідність її по будівельному майданчику. В разі відсутності на будмайданчику електро-енергії як базова...

Дивіться такожЛабораторні дослідження

Для встановлення можливості закріплення грунту і необхідних для проектування даних проводять лабораторні дослідження, до складу яких входять: дослідження властивостей що підлягають закріпленню грунтів. підбір оптимальної рецептури закріплюючого розчину. випробування грунтів...